'Sommigen dromen om aan de werkelijkheid te ontsnappen

Sommigen dromen om de werkelijkheid voor altijd te veranderen' (Siochiro Honda)